Culture

逆水行舟
墨龙说 企业宗旨 发展魂 诚信篇 盟猷经

同舟共济风浪中,群策众谋启航程。
擢拔挚诚战略客,莫计先来后到龄。
德厚不鸣威望远,智士长忌鹬蚌争。
饮鸩终非解渴道,事半功倍簇薪峰。
率师奋起闻鸡舞,利导劳工更军容。
痛击贪惰行邪路,频励阵前冲锋雄。
云集摩拳擦掌势,狂诵业兴人人隆。
地动山摇绩无断,生益绕天通墨龙。